สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการไข่ไก่ รวมใจต้านภัยไข้เลือดออก

โครงการไข่ไก่ รวมใจต้านภัยไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ตรวจประเมิน "โครงการไข่ไก่ รวมใจต้านภัยไข้เลือดออก" ณ บ้านใหม่สามัคคี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view