สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ อนามัยแม่และเด็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ อนามัยแม่และเด็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

...........เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ อนามัยแม่และเด็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยมี นายคมศักดิ์  รัตติญา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และนายต๋า  อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง 
...........ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากร น.ส.รักษ์วรัณ ธิระธารินพงศ์ และน.ส.จันทรรัตน์ นฤมิตวิชยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์" แก่แกนนำ อสม.ดังกล่าวฯ เพื่อให้แกนนำ อสม. นำความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในชุมชนต่อไป

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view