สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ อพสธ. 2563

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ อพสธ. 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองช่างลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view