สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองช่างได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านออนและโรงเรียนบ้านปางเฟืองอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชและได้ลงพื้นที่สำรวจพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view