สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการรวมพลังเครือข่าย และจิตอาสาส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

โครงการรวมพลังเครือข่าย และจิตอาสาส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมโครงการรวมพลังเครือข่าย และจิตอาสาส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมความรู้เรื่องบทบาทความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหลักหน่วยงานหนุนเสริมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view