สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการรวมพลังเครือข่ายและจิตอาสาส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

โครงการรวมพลังเครือข่ายและจิตอาสาส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลปิงโค้ง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมโครงการรวมพลังเครือข่ายและจิตอาสาส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง กิจกรรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการสำรวจและบันทึกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องครบถ้วนแบบเป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมแด่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ณ บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view