สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมโครงการอนุรักษ์พืชฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2564

ประชุมโครงการอนุรักษ์พืชฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยนายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2564 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view