สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่ติดตามงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

ลงพื้นที่ติดตามงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์ ลงพื้นที่ติดตามงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ร่วมประชุมหมู่บ้านบ้านห้วยลึกเพื่อรายงานโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาและโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่เช่น 1.โครงการเพิ่มทักษะการกีฬาเยาวชนบ้านห้วยลึก 2.โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านห้วยลึก 3.โครงการเลี้ยงหมูดำ เลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view