สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือเรื่องโรคไข้เลือดออก ณ รพ.สต.บ้านปางเฟือง

ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือเรื่องโรคไข้เลือดออก ณ รพ.สต.บ้านปางเฟือง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือเรื่องโรคไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปางเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view