สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมกลั่นกรองโครงการเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่

ประชุมกลั่นกรองโครงการเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่

.......วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านห้วยลึก และ AD 1 2 3 เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองโครงการเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระดับหมู่บ้าน ชุมชนตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ......ทั้งนี้ โดยมีท่านนายอำเภอเชียงกาวเป็นประธานในการกลั่นกรองโครงการในครั้งนี้

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view