สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นางสาวรสริน วงศ์คำปัน ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย เทศบาลตำบลปิงโค้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view