สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

.........เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และชุมชนแม่ป๋าม นำโดย นายสมทบ จำรัส ได้จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ประจำปี 2562-2563 จากเทศบาลตำบลปิงโค้ง ไปประดิษฐาน ณ ชุมชนแม่ป๋าม โดยมีนายชัชวาล พุธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
........สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภท ชุมชนลดเปลี่ยนโลกนั้น จัดโดย บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลดเปลี่ยนโลก ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ในชุมชน มี อากาศดี ดินอุดม น้ำใสสะอาด ปราศจากขยะ ซึ่งชุมชนแม่ป๋ามและเทศบาลตำบลปิงโค้งได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000.- บาท และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลงานในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งให้กับชาวตำบลปิงโค้ง จึงได้จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ อย่างสมพระเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางสำหรับการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลปิงโค้งต่อไป

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view