สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ

โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปิงโค้ง งานสาธารณสุข นำโดยนางสาวรสริน วงศ์คำปัน ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตัวเอง และสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายของมลพิษทางอากาศ การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา และมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำสุขภาพจาก 16 หมู่บ้าน จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view