สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัย)

ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัย)

วันที่ 28 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลปิงโค้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัย) ณ บ้านปางตอง บ้านห้วยต้นโชค บ้านแม่ป๋าม และบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view