สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมพิจารณาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ยากไร้

ประชุมพิจารณาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ยากไร้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมการประชุมพิจารณาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 122 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือ และวางแผนตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนตำบลปิงโค้ง พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสอบสัมภาษณ์กรณีตัวอย่าง รายนายมอย วิชัย บ้านเลขที่ 143 หมู่ 5 ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view