สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย ประธานและรองประธานศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.) ตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ จะหวะ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปิงโค้ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7, 9, 11, 13, 16 ตำบลปิงโค้ง ร่วมกันลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 15 ราย รายละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับ

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view