สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย ประธานศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชนตำบลปิงโค้ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ตำบลปิงโค้ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ราย นายมอย วิชัย หมู่ที่ 5 บ้านไตรสภาวคาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view