สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มอบชุดธารน้ำใจให้แก่สตรีตั้งครรภ์ด้วยชุดธารน้ำใจ

มอบชุดธารน้ำใจให้แก่สตรีตั้งครรภ์ด้วยชุดธารน้ำใจ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายธีรวัฒน์ จะหวะ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลปิงโค้ง ร่วมกันลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่สตรีตั้งครรภ์ด้วยชุดธารน้ำใจได้รับมอบจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการบรรเทาทุกข์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนรหรือได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 ซึ่งชุดธารน้ำใจได้ส่งมอบให้แก่สตรีตั้งครรภ์จำนวน 8 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่สตรีตั้งครรภ์

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view