สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
นางสาวรสริน วงศ์คำปัน ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ณ ชมดอยรีสอร์ท ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view