สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้ง 16 หมู่บ้าน

ลงพื้นที่พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้ง 16 หมู่บ้าน

วันที่ 24 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2564 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view