สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัดิการสังคม งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลปิงโค้ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมจัดเวทีถอดบทเรียนและประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของบ้านปางเฟือง และบ้านแม่ป๋าม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view