สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ออกหน่วยให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ 16 หมู่บ้าน

ออกหน่วยให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ 16 หมู่บ้าน

ในวันนี้ 14 - 28 มิถุนายน 2564 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปิงโค้ง ออกหน่วยให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ 16 หมู่บ้าน ในตำบลปิงโค้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี และความสะดวกรวดเร็วของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจในหน้าที่และประโยชน์ของการชำระภาษี

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view