สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวในครัวเรือน

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวในครัวเรือน

วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวในครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับในเบื้องต้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view