สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่มอบชุดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่แม่วัยรุ่นในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

ลงพื้นที่มอบชุดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่แม่วัยรุ่นในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายธีรวัฒน์ จะหวะ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันลงพื้นที่มอบชุดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่แม่วัยรุ่นในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง จำนวน 30 ราย ภายใต้การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูล แม่วัยรุ่นในพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์รายกรณีโดยใช้ฐานข้อมูลแม่วัยรุ่นที่มีสิทธิ์ทิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view