สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มอบถุงยังชีพและเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

มอบถุงยังชีพและเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบถุงยังชีพและเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย ราย นางดี ทารินทร์ บ้านเลขที่ 71 หมู่ 11 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มีการวางแผนเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือต่อไป

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view